פעילות ציבורית וקבוצות מחאהפעילות ציבורית של האתר "ללא קרינה בשבילך"

האתר "ללא קרינה בשבילך" שם לעצמו למטרה לרכז ידע ומידע אשר יסייע ויחולל פעילות ציבורות בנושא הקרינה הבלתי מייננת ורגישות לקרינה. בצד תפקיד חשוב זה של הבאת הידע, תמצותו, הסברו והבאתו בצורה פשוטה במקום אחד על מנת שאחרים יוכלו לעשות בו שימוש, אנחנו מקיימים יעוץ טלפוני ובאימייל לגופים וקבוצות פעילים. 

כמו כן אנו עוסקים גם בפעילות ציבורית ישירה. הפעילות הציבורית שלנו היא מגוונת ונמשכת כבר שנים. במסגרת הפעילות אנו עושים ימים ולילות על מנת להגביר את מודעות הציבור לסכנות של חשיפה לקרינה בלתי מייננת, משתתפים בדיונים בין פעילים, דיונים בכנסת, עומדים בקשר לעיתונות בארץ ומסיעיים לקבוצות ופעילים אחרים. מטרת כל הפעילויות להביא בסופו של דבר, בימנו במהרה, להכרה של המדינה בהשפעות הביולוגיות של קרינה בלתי מייננת, הן בתחום התדר הגבוה (קרינת רדיו-סלולרי-אלחוטי) והן בתחום התדר הנמוך (שדות מגנטיים וחשמליים מרשת החשמל, שנאיים ומכשירי חשמל), קביעת תקני חשיפה מגנים ביולוגית והכרה ברגישות לקרינה ובנפגעי קרינה. 


קבוצות בפיסבוק ואתרים בנושאים של קרינה בלתי מייננת

קרינה כללי


רגישות לקרינהWIFI  בבתי ספר


אנטנות סלולריות

קבוצה להורדת אנטנות באיזור בית ספר אושיסקין כפר סבא

קבוצות מאבק בנושאי שדה מגנטי בתדר נמוך