הפרוטוקול האוסטרי לאיבחון וטיפול ברגישות לקרינההפרוטוקול האוסטרי הוא מסמך של אגודת הרופאים האוסטרית אשר מסביר על רגישות לקרינה וכולל הגדרה של דרכי אבחון, טיפול, סיוע וכוונה של רגישים לקרינה.
השאלון הבא תורגם מהמסמך הנ"ל. מטרת השאלון היא לקבל פרטים על החשיפה שלכם לקרינה בחיי היום יום כדי להבין איזה צעדים יש לנקות כדי לצמצמה.
כמו כן בשאלון מופיעות שאלות בקשר להופעת תסמינים אשר יאפשרו לנו להבין את מידת ההשפעה של רגישות לקרינה על חייכם.

לאחר מילוי הטופס נחזור אליכם עם מידע והנחיות רלוונטיות.

הטופס אינו מתאים לשימוש בסלולרי. יש למלא ממחשב.

הפרוטוקול האוסטרידפים נוספים בנושא רגישות לקרינה בתאר זה: