שאלון מקדים לרגישים לקרינה


מטרת השאלון היא לקבל פרטים על החשיפה שלכם לקרינה בחיי היום יום כדי להבין איזה צעדים יש לבצע כדי לצמצמה.

כמו כן בשאלון מופיעות שאלות בקשר להופעת תסמינים אשר יאפשרו לנו להבין את מידת ההשפעה של רגישות לקרינה על חייכם.

לאחר מילוי הטופס נחזור אליכם עם מידע והנחיות רלוונטיות.

שאלון מקדים לרגישים לקרינה