התאמת בית הספר לרגישים לקרינה

צידוק 

עקב הפריסה של רשתות אלחוטיות בבתי הספר, שימוש בציוד אלחוטי ללמידה, שימוש הצוות והתלמידים בטלפונים סלולריים, וקרבת בתי הספר לאנטנות סלולריות ותשתיות חשמל, בתי הספר הפכו למקומות בהם החשיפה לקרינה בלתי מייננת אינה מבוטלת. השהיה בבתי הספר הפכה להיות קשה עד בלתי אפשרית לתלמידים ומורים שהם רגישים לקרינה. לכן יש למערכת החינוך , למשרד החינוך, להנהלת בית הספר, לצוות המורים והתלמידים עצמם חובה ערכית, מוסרית ולדעתי גם חוקית לאפשר לתלמידים ואנשי צוות שהם רגישים לקרינה ונפגעי קרינה, ואשר הפסיקו בעצמם את השימוש בציוד אלחוטי וסלולרי, ונקטו בעצם צעדים לצמצום חשיפה לקרינה,  לפקוד את בית הספר ולהיות איש צוות או תלמיד בו. 
במקרה של תלמידים רגישים לקרינה, קיימת מחויבות חוקית של ההורים לשלוח את הילדים לבתי הספר (חוק חינוך חובה חינם). אם זאת לא ניתן לצפות מהם לשלוח את הילדים שלהם למקום אשר גורם להם להופעת תסמינים של חשיפה לקרינה בלתי מייננת. לכן על הנהלת בית הספר להנגיש את בית הספר לילדים הרגישים לקרינה הלומדים בו. 
יש לציין כי ילדים ואנשי צוות רגישים לקרינה יגיבו בהופעת תסמינים, ויסבלו מרמות נמוכות מאוד של קרינה בלתי מייננת, הן קרינת רדיו, והן שדות מגנטיים וחשמליים בתדר נמוך. סף הרגישות יכול להיות נמוך פי 10000 ויותר מהתקן הגבוה והלא מגן. לכן גם אם בית הספר עבר בדיקות קרינה על ידי מודד מוסמך, לא אומר הדבר שבית הספר מונגש לתלמידים ואנשי צוות רגישים לקרינה. 

התנגדות של בית הספר ומשרד החינוך

לא מן הנמנע שבית הספר, או משרד החינוך, יבקשו לדחות את הבקשות להנגשת בית הספר. הדבר לא נעשה בדרך כלל מרצון להרע אלא מפליאה, חוסר הכרה של הנושא ואמונה שגויה כי אין השפעות ביולוגיות לקרינת רדיו. כמו גם התפיסה כי הפריסה והשימוש של ציוד אלחוטי וסלולרי בבית הספר נעשה באופן תקין ולא יכולה לפגוע בבריאות התלמידים או המורים. יש לזכור כי היום הקונצנזוס עדיין לא מכיר בהשפעות הבריאותיות של הקרינה וברגישות לקרינה. הידע בנושא מתגבש והולך והנזקים מתחילים להתממש. מדובר בתהליך ארוך וכרגע אנחנו פחות או יותר באמצעו (יש מחקרים המראים על השפעות, נזקים ותחלואה ויש כבר נפגעים, אבל הקונצנזוס עדיין מבוסס על הנחת היסוד שהדבר לא אפשרי). לכן לא מן הנמנע כי יהיו התנגדויות לבקשה הנגשה של בית הספר.  למרות שאנשים רבים כבר מרגישים את הקרינה מהטלפון הסלולרי, רובם לא מקשרים את התסמינים (למשל כאב ראש לאחר שיחה של כמה דקות) לשימוש בסלולרי ולקרינה הנפלטת ממנו. אני מאמין שהנהלת בית הספר ומשרד החינוך בסה"כ רוצים בטובת הילדים וגם בטובת מי שרגיש לקרינה. 
 במקרה שעולות התנגדויות אלו יש להבין מה המקור והסיבות של ההתנגדויות ולענות להן אחת אחת. כמו בכל התמודדות עם הרגישות לקרינה נדרש פה ללמוד את הנושא ולטעון מול גורמים שבדרך כלל לא מכירים את הנושא ולא מבינים אותו. המטרה תהיה להסביר את הנושא כך שבית הספר ומשרד החינוך יכירו בצורך המיוחד של הרגיש לקרינה ויפעלו כדי לאפשר לו לפקוד את בית הספר. במקרה ואתם נתקלים בהתנגדות כאלה,  צרו קשר וננסה לצייד אתכם בכלים וננסה לעזור בהתמודדות מול בית הספר ומשרד החינוך. 

להלן עקרונות הנגשת בית הספר לתלמידים ואנשי צוות רגישים לקרינה. 

 1. ראשית יש להבין כי שימוש במדי קרינת רדיו איטיים, גם אם הם מאושרים למדידה על ידי המשרד להגנת הסביבה, וגם אם הבדיקות בוצעו על ידי מודד מוסמך, לא יאפשרו מדידה וזיהוי של מקורות קרינת רדיו וחדירות קרינת רדיו ומדידה של רמות קרינת הרדיו בתוך בית הספר, ולא יאפשרו התאמת בית הספר לילדים ולחברי צוות הרגישים לקרינה. זאת בגלל שיטות מדידה לא נכונות, מדידה של הקרינה רק פעמים ספורות (בדרך כלל 2) בשנייה, ותפיסה לא נכונה של הסיכון וההשפעות הביולוגיות כפי שתפיסה זו מתבטאת ונגזרת מהתקן הגבוה והלא מגן שנהוג בארץ.
 2. יש לאתר בבית הספר(על ידי שימוש במד קרינת רדיו מהיר כדוגמת ה CORNET ED88TPLUS) כיתות בהן רמת הקרינה הסביבתית לא עוברת שיאים של 0.002mW/m2.
 3. בכיתות אלו יוכלו התלמידים והמורים הרגישים לקחת חלק בשיעורים.
 4. יש לפעול להוצאת כל ציוד אלחוטי וסלולרי מהכיתה (או כיתות) בהם רוצים לאפשר למידה לתלמיד הרגיש לקרינה.
 5. במקרה שמותקן כבר ציוד אלחוטי בכיתה (או כיתות), יש לעבור לציוד חוטי ולוודא כיבוי האופציות האלחוטיות.
 6. במקרה שיש ילדים עם סלולריים בכיתה, יש לוודא שלא יכנסו הסלולריים בכיתה (ראו דגש בצעד הבא).
 7. יש להנהיג בבית הספר מדיניות של איסור שימוש בסלולרי בשטח בית הספר.
 8. זאת כדי למנוע מצב בו ייחשף התלמיד הרגיש לקרינה לקרינה מהסלולריים של חבריו לספסל הלימודים.
 9. נוהל כזה בבית הספר (שיכלול כיבוי והפקדה של הסלולריים) יאפשר ביתר קלות לוודא כי גם בסביבת הכיתה של התלמיד, וגם בחלק החצר המוקצה, לא ייחשף התלמיד לקרינה מסלולריים של חבריו וצוות בית הספר.
 10. יש לאתר חלק מהחצר שאינה בקשר עיין עם האנטנות הסלולריות (עדיף מוקפת עצים) ובה שיאי רמת קרינת הרדיו נמוכים מ 0.002 מליוואט למטר רבוע (במד מהיר כדוגמת ה CORNET ED88TPLUS) על מנת שהתלמיד הרגיש לקרינה יוכל להשתמש בה.
 11. במקרה של איש צוות יש להנגיש גם את חדר המורים ואזורים אחרים בבית הספר בהם הוא נדרש או מתבקש לעשות שימוש.
 12. יש לבצע בדיקות קרינה מדוקדקות לגבי קרינה מרשת החשמל בחללים ובאזורים בהם ישהה התלמיד או איש הצוות.
 13. יש לשאוף לרמת חשיפה נמוכה מ1 מיליגאוס. במקרה של קרינה זו ניתן להשתמש במדים המאושרים לבדיקה על ידי המשרד להגנת הסביבה.
 14. יש לאתר מסדרונות נמוכי קרינה שיאפשרו תנועה ללא הגבלה וללא חשיפה בין הכניסה, לכיתה, החצר ואיזורים נוספים בהם נדרשים התלמיד או איש הצוות לשהות.
 15. במקרה ויש כניסה של קרינת רדיו חיצונית למבנה יש לעשות שימוש במיגון קרינה כדי לצמצם את החשיפה בכיתות בהם משתתף התלמיד הרגיש.
 16. במקרה שלא ניתן להנגיש שיעור או פעילות לתלמיד יש לאפשר חלופה ללא חשיפה לקרינה.

בית ספר נקי מקרינה
דפים נוספים באתר על צמצום חשיפה לקרינה