ידע‏ > ‏

קרינה מרשת החשמל

ELF - קרינה מרשת החשמל (שדות מגנטיים וחשמלים בתדר נמוך) או "קרינה בלתי מייננת בתדר נמוך"

 קרינה אלקטרומגנטית בתדר נמוך מאוד, בדרך כלל סביב 50 הרץ הנפלטת מכל מוליך שזורם בו זרם חשמלי, כגון שנאים, קווי מתח, מכשירי חשמל, מנועים וכיוצא באלה. עוצמת הקרינה יורדת משמעותית (בדרך כלל) במרחק של כמה מטרים, אך קשה ויקר מאוד לחסום אותה. לכן הדבר הנכון הוא להשתמש במד הקרינה הביתי כדי למצוא ולשמור מרחקי ביטחון מציוד פולט שדות אלו. מכשירי חשמל ניתן לניתוק מרשת החשמל של המכשיר בגמר שימוש ובכך להפסיק את הפליטה מהם. מיגון אפשרי רק במצבים של שדה מגנטי בתדר נמוך מארונות חשמל או במקרים מסוימים (בעיקר עבור רגישים לקרינה) ציוד חשמלי ואלקטרוני מפני השדה החשמלי (בתדרים נמוכים ותדרי ביניים). לא ניתן למגן כאשר השדה המגנטי מגיע מקווי חשמל ברחוב.
ישנם שני סוגים של שדות בתדרים נמוכים: שדה חשמלי ושדה מגנטי.

שדה חשמלי

רכיב אחד של הקרינה האלקטרומגנטית. מתקיים כאשר יש הפרש מתחים (פוטנציאל חשמלי) בין שתי נקודות במרחב. בין שתי נקודות אלו מתפתח ומתקיים שדה חשמלי.   http://he.wikipedia.org/wiki/שדה_חשמלי


שדה מגנטי

רכיב שני של הקרינה האלקטרומגנטית. מתקיים כאשר זרם חשמלי עושה דרכו במוליך חשמלי. סביב המוליך מתפתח שדה מגנטי. 

http://he.wikipedia.org/wiki/שדה_מגנטי


תדרים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • 0-300 Hz (לפעמים יתיחסו גם לתדרים של עד 10000Hz כנמוכים).
 • רוב הקרינה תהיה בתדרים סביב ~50  או 60  Hz, הם תדרי רשת החשמל
 • תדרי ביניים נחשבים לתדרים בין 600Hz ועד 100KHz (לפעמים אף יותר).

יחידות מדידה של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • לשדה מגנטי - מילי-גאוס mG (ישראל ואירופה), מיקרו טסלה uT  (ארה"ב וצפון אמריקה), המרה 10 מיליגאוס = 1 מיקרו טסלה
 • שדה חשמלי - וולט למטר V/m 

סוגים של מקורות קרינה בתדר נמוך מאוד


מאפיינים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • דועכת מהר יחסית
 • קשה לעצור ולמגן מפניה (שדה מגנטי).
 • מתייחסים בדרך כלל יותר לשדה המגנטי ופחות לחשמלי.

שמות נוספים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 •  קרינה מרשת החשמל
 •  קרינה חשמלית
 •  שדה בתדר נמוך
 •  (Extreme Low Frequency (ELF

תקני בטיחות

 • מבוססים על התקן הגבוהה והלא מגן של ICNIRP אשר מאפשר חשיפה קצרת זמן ל2000 מיליגאוס לשדה מגנטי ו5000 וולט למטר לשדה חשמלי..
 • בארץ מקובל להתייחס לממוצע של 2mG כסף סביר. 
 • ההמלצה שלי לשדה מגנטי: "כמה שפחות" כאשר 2 מיליגאוס רגעי כבר דורש פעולות צמצום. 
 • ההמלצה שלי לשדה חשמלי: מתחת ל10 וולט למטר זה סביר, כמובן עדיף כמה שפחות. 
 • קראו עוד במאמר באתר - תקנים והמלצות לחשיפה לקרינה

מחקרים ומדע 

תרשים המדגים את התקדמות השדה המגנטי והחשמלי במרחב

בתמונה - תרשים המדגים את התקדמות השדה המגנטי והחשמלי במרחב


לפרטים נוספים קראו את תתי הפרקים הבאים בפרק ה"ידע"