ידע‏ > ‏

קרינה מרשת החשמל

ELF - קרינה מרשת החשמל (שדות מגנטיים וחשמלים בתדר נמוך) או "קרינה בלתי מייננת בתדר נמוך"

 קרינה אלקטרומגנטית בתדר נמוך מאוד, בדרך כלל סביב 50 הרץ הנפלטת מכל מוליך שזורם בו זרם חשמלי, כגון שנאים, קווי מתח, מכשירי חשמל, מנועים וכיוצא באלה. עוצמת הקרינה יורדת משמעותית (בדרך כלל) במרחק של כמה מטרים, אך קשה ויקר מאוד לחסום אותה.

תדרים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • 0-300 Hz
 • ~50  או 60  Hz

יחידות מדידה של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • מילי-גאוס (ישראל ואירופה)
 • טסלה (ארה"ב וצפון אמריקה)
 • 10 מיליגאוס = 1 מיקרו טסלה

סוגים של מקורות קרינה בתדר נמוך מאוד


מאפיינים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 • דועכת מהר יחסית
 • קשה לעצור ולמגן מפניה.
 • מתייחסים בדרך כלל יותר לשדה המגנטי ופחות לחשמלי.

שמות נוספים של קרינה בתדר נמוך מאוד

 •  קרינה מרשת החשמל
 •  קרינה חשמלית
 •  שדה בתדר נמוך
 •  (Extreme Low Frequency (ELF


שדה חשמלי

רכיב אחד של הקרינה האלקטרומגנטית. מתקיים כאשר יש הפרש מתחים (פוטנציאל חשמלי) בין שתי נקודות במרחב. בין שתי נקודות אלו מתפתח ומתקיים שדה חשמלי.   http://he.wikipedia.org/wiki/שדה_חשמלי


שדה מגנטי

רכיב שני של הקרינה האלקטרומגנטית. מתקיים כאשר זרם חשמלי עושה דרכו במוליך חשמלי. סביב המוליך מתפתח שדה מגנטי. 

http://he.wikipedia.org/wiki/שדה_מגנטיתרשים המדגים את התקדמות השדה המגנטי והחשמלי במרחב

בתמונה - תרשים המדגים את התקדמות השדה המגנטי והחשמלי במרחב


לפרטים נוספים קראו את תתי הפרקים הבאים בפרק ה"ידע"