Microwaves Science & Lies

נשלח 8 במרץ 2015, 7:43 על ידי Amir Borenstein, No Rad   [ עודכן 8 במרץ 2015, 7:46 ]
מיקרוגל מדע ושקרים
הסרט מביא את סיפור השפעת התעשיה על הרגולציה העולמית והמדע הקשורים לחשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת.  


טרילר - 
Comments