חדשות הקרינהבדף זה נקשר לדפים המסכמים את החדשות מהעולם בנושאי קרינה, רגישות לקרינה, מחלות קרינה ונושאים נוספים הקשורים לקרינה.
לכל שנה יש דף יחיד.
הדפים המקושרים הם למעשה חלק מהאתר www.norad4u.com באנגלית וכתובים באנגלית.
הקישורים הם לאתרים אחרים, חיצוניים והתוכן אינו חלק מתוכן אתר זה.