שאלה - מדוע שימוש באפליקציות גורר שידור וחשיפה לקרינה רוב הזמן

נשלח 26 במאי 2014, 3:12 על ידי Amir Borenstein, No Rad

תשובה - האפלקציות ובכלל זה משחקים, מעבירות מהמכשיר מידע אישי, מידע על המיקום, מידע על פעולות של המשתמש וכן מידע שרלוונטי לפעולתה למאגן נתונים מרוחק על גבי הרשת הסלולרית. כמו כן האפליקציה מעבירה למכשיר עצמו מידע הדרוש להפעלתה. כל העבר המידע מתבצעת על גבי הרשת הסלולרית או רשת ה WIFI ומצריכה שידור לפרקי זמן ארוכים, כמה שניות כל פעם במשך כל היום. שידור זה הוא קרינה והמחיר הוא חשיפה לקרינה וקיצור זמן הסלוללה במכשיר הסלולרי. ההמלצה היא לכבות את תקשורת הנתונים של המכשיר (גלישה סלולרית  או WIFI) מתי שאפשר ואם ניתן לא לאפשר לאפלקציה להעביר נתונים.

Comments