שאלה - מה זה ICNIRP?

נשלח 26 במאי 2014, 3:16 על ידי Amir Borenstein, No Rad

תשובה ICNIRP זו ועדה שקבעה תקנים לחשיפה לקרינה בלתי מייננת, אשר חלק מהחברים בה עובדים ומושפעים מתעשייה האלקטרוניקה, חשמל וסלולר. הועדה מתכנסת מידי כמה שנים בבתי מלון, בעבר בשוויץ ובשנים האחרונות במלטה. אי אפשר להיבחר לוודעה. חברי הוועדה בוחרים את עצמם ומחלקים תפקידים בהתאם לדעותיו של המעומד. 

התקנים שהם קובעים הם לחשיפה אקוטית בלבד.
בקרינה בתדר גבוה (סלולר-אלחוטי-רדיו-מיקרוגל) התקן ומקדמי הבטחון מבוססים על אפקט חום בלבד.
בקרינה בתדר נמוך (קוי מתח, שנאיים, מערכות חשמל,ארונות חשמל ומכשירי חשמל ואלקטרוניקה) התקן ומקדמי הבטחון מבוססים על אפקט של הפרעה לשרירים (תנועה בלתי רצונית של השריר), בדגש על הפרעה של שריר הלב.
גם בקרינה בתדר גבוה וגם בקרינה בתדר נמוך ICNIRP שוללים את הקיום של כל השפעה ביולוגית של קרינה בלתי מייננת. 

יושב ראש הוועדה בשנות ה 90, מיקל רפוצולי, היה באותו זמן בדיוק גם ראש מחקר קרינת הרדיו בארגון הבריאות העולמי (WHO) ותרם לאימוץ התקנים של ICNIRP על יד ארגון הבריאות העולמי כתקנים מוחלטים ויחידים. היום אותו מיקל רפוצלי עובד עבור תעשיית החשמל בארה"ב בתור "יועץ".

קוב המדינות בעולם מאמצים את הנחיות של ה WHO ומבססים את התקנים שלהם על התקנים הלא מגנים ביולוגית של ICNIRP. 


Comments