WIFI או סלולרי?

נשלח 6 ביולי 2016, 23:09 על ידי Amir Borenstein, No Rad   [ עודכן 30 ביולי 2017, 2:49 ]
07/07/2016
שאלה 1האם עדיף להשתמש בתוך הבית בWIFI או ברשת הסלולרית להעברת מידע?
האם עדיף להשתמש בראוטר חזק לWIFI מאשר חלש (כאשר ידוע שקרוב לראוטר פחות מסתובבים וליד שאר המכשירים האנשים יותר צמודים)?
בברכה.
א.

תשובה 1 כנפגע קרינה לא אוכל להמליץ על שימוש בראוטר אלחוטי, WIFI או סלולרי, בוודאי שלא בתוך הבית.
כן ממליץ על שימוש ברשת אינטרנט חוטית ומחשבים חוטיים.
בברכה
עמיר

לאחר יום קיבלתי שאלה שנייהמה מתוך הנ"ל הכי פחות בעייתי? הנחת היסוד היא שאני ממשיך להשתמש ברשת אלחוטית. איך אני עושה את זה עם הנזק הכי קטן : סלולר או WIFI .
בברכה.

תשובה 2שלום
אני לא יכול לדעת מה המצב אצלך בבית.
כדי לדעת בדיוק צריך לבצע בדיקות השוואה עם מד קרינה ביתי בכל מקום שאתה רוצה להשתמש.
השידור מהסלולרי, גם בתקשורת הנתונים על הרשת הסלולרית, הוא תלוי בקליטה. אם תהיה קליטה טובה השידור יהיה חלש יותר. אם תהיה קליטה פחות טובה, השידור חזק יותר. 
כמו כן בדרך כלל שידור בדור 4 יהיה חזק יותר מאשר בדור 3 (ראה סרטון למטה).
ברוב המקרים שידור על רשת ה WIFI יהיה תמיד באותה עצמה.

כאשר יש קליטה טובה בסלולרי, בדרך כלל זה אומר שיש חשיפה קבועה מהאנטנה הסלולרית הקרובה. כאשר אין קליטה טובה אז יש בדרך כלל פחות חשיפה מהאנטנות הסלולריות 24 שעות ביממה. 

מהראוטר האלחוטי יש שידור קבוע. החשיפה לקרינה מממנו הופכת יותר גבוהה ככל שמתקרבים לראוטר.

למי שממש ממש ממש ממש רוצה אלחוטי, אני מציע לשים ACCESS POINT שאפשר לכבות ולהדליק במקום מרוחק ככל הניתן מבני אדם ועדיין מרכזי בבית. אם זה בברכה אז על קיר מחוץ למבנה (מוגן מיים)  ולהדליק רק כאשר צריך WIFI בחוץ. 
לגבי אנטנה סלולרית אי אפשר לבקר על הקרינה ממנה, היא תמיד שם ותמיד מקרינה.
עוד פרט שצריך להבין הוא שהסלולרי משדר רוב הזמן ברגע שאתה מדליק בו את תקשורת הנתונים הסלולרית, גם כאשר אתה חושב שאתה לא משתמש בו(הוא משתמש בלי שאתה יודע). גם כאשר הWIFI דולק יש פולס כל 6-10 שניות בלי תעבורה. ברגע שאתה מוסיף תעבורה אז יש יותר שידור על ציר הזמן בשני המצבים.

סיכום:
1. עדיף תמיד שימוש ברשת חוטית.
2. צריך לבדוק עם מד קרינה ביתי ולהשוות את הקרינה הנפלטת מהסלולרי בשני המצבים וכן את קרינת הרקע בבית.
3. אם אתה מוותר לחלוטין על WIFI בבית, ויש לך קליטה טובה בבריכה, פחות רע זה כנראה הגלישה הסלולרית.
4. אם הקליטה הסלולרית רעה בבריכה, אפשרי שיהיה פחות שידור מהסלולרי במצב WIFI.
5. בכל מקרה ממליץ לכבות את האופציות האלחוטיות בסלולרי לאחר שימוש ולהעדיף רשת דור 3 על דור 4 (דור 4 בדרך כלל יותר קרינה - ראה סרטון למטה).
6. בכל מקרה להתקין ראוטר או נקודת גישה AP במקום שאין בו אנשים בדרך קבע ובצורה שאפשר לכבות ולהדליק אותה ככל שנדרש.
בברכה
עמירYouTube Video


Comments