קרינה מתנור מיקרו


היום ניתן למצוא תנור מיקרו כמעט בכל מטבח בעולם המודרני. תנורי מיקרו עושים שימוש באפקט החימום של קרינה אלקטרומגנטי (בתדר של מולקולת מיים) כדי לחמם את הנוזלים בתוך המזון ובכך לחמם את המזון עצמו. תדר הקרינה דומה לתדר הנהוג בתקשורות אלחוטיות וסלולריות ונע סביב 2.4 ג'יגה הרץ. כאשר תנור המיקרו עובד, חלק מהקרינה חודר את רשת המסנן על דלת המכשיר ומתפשט בחדר. חלק הקרינה ה"בורח" מהתנור קטן יחסית לקרינה בתוכו, ואינו יכול לבשל את גופנו בזמן העבודה הקצר, אבל הוא בהחלט משמעותי ולא רצוי להביט פנימה לתוך המכשיר או אפילו לשהות במטבח כאשר תנור המיקרו עובד. 

בסרטון הבא נראה את רמות הקרינה ה"בורחת" מתנור המיקרו בעת עבודה, נראה כי משמעותית לפחות כמו שיחה בסלולרי, ונראה שגם במרחק של עד ארבע מטרים מהמכשיר נמדדת קרינה בעוצמות גבוהות.