אופציות לרשת קווית בכיתות


משרד החינוך טוען כי השימוש ברשת WIFI הינו חיוני למען הגמישות הפדגוגית (ובשם הגמישות הפדגוגית מוכן להקריב את בריאות ילדנו). בתצורות הבאות נראה  כי ניתן להשתמש ברשת מחשבים קוית לשמור, לקיים ולשפר את הגמישות הפדגוגית ובאותה עת לא לסכן את בריאות הילדים.  

כאמור ישנן אופציות לרישות קווי פשוט וזול בכיתות בבתי הספר, כנהוג מזה עשרות שנים באקדמיה, בצבא, בתעשייה ומוסדות. רישות קווי אינו משפיע על התכנים המועברים, הוא זול, אמין ובטוח.

להלן כמה תצורות אפשריות. בסרטוטים הללו הרשת הקווית מסומנת בקו כחול בהיר. בארבעת התצורות הראשונות, ההתקנה של הרשת היא זהה, על הקיר בתעלות, ומאפשרת גמישות פדגוגית על ידי הזזת השולחנות לפי הצורך. המחשבים יתחברו לרשת מהצד שבו השולחנות צמודים לקיר. ניתן גם להניח סוויטצ' על כל שולחן שיפצל את חיבור הרשת למספר חד ספרתי של מחשבים.


רשימת רכיבים לכיתה:

  1. תעלות תקשורת על הקירות כ40 מטר רץ.
  2. מחברים לרשת קווית RJ45 - כ40 יחידות
  3. כבלי רשת CAT6 2 מטר - כ 40 יחידות
  4. כבלי רשת 5 מטר - בין 5 ל 10 יחידות
  5. סוויטים עם 8 יציאות קוויות - בין 5 ל 10 יחידות.תצורת בלוקים - קבוצות למידה

תצורת בלוקים. קבוצות של שולחנות מאוגדות ביחד כאשר בכל קבוצה יש שולחן אחד לפחות הנוגע בקיר ודרכו מועברים כבלי הרשת מהנקודות בקיר לשולחן. ניתן להשתמש במרכז כל בלוק כזה בסוויץ'(Switch) על מנת להקל את החיבור. מתאים במיוחד לכיתות עם קבוצות למידה.

רשת חוטית שולחנות מסודרים בגושיםתצורת ח' - פנים אל הקיר

תצורת ח' עם הפנים אל הקיר. כל המחשבים מחוברים לנקודות החיבור בקיר. מתאים במיוחד לכיתות בהם ההוראה היא יחידנית, כלומר כל תלמיד\ה מקבל\ת משימות בהם הוא\היא עובד\ת לבד או עם בן\בת זוג.


רשת חוטית בבתי ספר - תצורת ח' עם הפנים אל הקיר
תצורת שורות - מעבר באמצע

תצורת שורות עם מעבר באמצע. בכל צד של שורה, שולחן אחד נוגע בקיר ודרכו מועברים כבלי הרשת מהשקעים בקיר למחשבים. מתאים במיוחד כאשר הלימוד הוא פרונטאלי, דומה מאוד לסידור הכיתה המסורתי.


רשת חוטית בבתי ספר - תצורת שורות עם מעבר באמצע
תצורת שורות - מעבר בצד

תצורת שורות עם מעבר בצד. צד אחד של כל שורה, שולחן אחד נוגע בקיר ודרכו מועברים כבלי הרשת מהשקעים בקיר למחשבים. מתאים במיוחד  כאשר הלימוד הוא פרונטאלי, דומה מאוד לסידור הכיתה המסורתי.

רשת חוטית בבתי ספר - תצורת שורות עם מעבר בצדתצורת ח' - פנים אל הלוח

תצורת ח' עם הפנים ללוח, מוליך מיוחד על הרצפה מוביל את הכבלים מהקיר לשולחן הראשון ומשם מתחיל שרשור של כבלים משלוחן לשולחן, כאשר אחת לכמה שולחנות מונח סוויץ' חוטי או שהמערכת מוטמעת בשולחן עצמו. מתאים במיוחד כאשר ההוראה היא פרונטאלית בסגנון הרצאה. בכיתות בהן יש כבר רשת קווית למורה, ניתן לאפשר בקלות ובהשקעה מינימאלית שימוש בתצורה זו על ידי הובלת הרשת גם לשולחן הראשון והקרוב ביותר לעמדת המורה ומשם העברה לשולחנות אחרים על ידי שימוש בסוויטצ'ים (Switch) וכבלי רשת חוטיים. 

רשת חוטית בבתי ספר - תצורת ח' עם הפנים ללוחComments