מדידה‏ > ‏

מודד-בודק קרינה מוסמך ומקצועימודד קרינה מוסמך

מודד קרינה מוסמך, מתאים בעיקר למי שלא רוצה, או לא יכול למדוד לבד, או למי שצריך דו"ח רשמי. בכל הקשור למדידה של קרינת רדיו, בשל התקנים הגבוהים והלא מגנים ובעיות נוספות - מדידה על ידי מודד מוסמך אינה אינפורמטיבית, ולא תסייע ברוב המקרים. לחילופין, במקרה של מדידת קרינה מרשת החשמל - מודד מוסמך טוב כן יכול לתת אינפורמציה ולסייע להבין את דפוס הקרינה.
 
כאשר אתם בוחרים להזמין מודד מוסמך ולא למדוד בעצמם את הקרינה, יש להתחשב במגבלות של המודד המוסמך (ראו בהמשך), תפיסתו את הסיכון מקרינה בלתי מייננת, בדגש על קרינת רדיו, שיטת העבודה שלו והגישה שלו לתקנים הגבוהים והלא מגנים.

בנוסף לכך יש לוודא כי המודד עושה שימוש במד קרינה מהיר המודד את קרינת הרדיו אלפי פעמים בשנייה וכי הוא מציין את רמות הקרינה גם עד רמה מאוד נמוכה, בכמה סדרי גודל מתחת ל 0.1 מיקרו וואט לסמ"ר (רוב המודדים לא מציינים רמה מתחת לרמה זו).

ככלל, חשוב להבין את הבעיות והמגבלות של מדידת קרינה מקצועית. מגבלות אלו הן רבות ומשפיעות עד כדי כך שברוב המקרים לדעתי תתקבל תמונה אינפורמטיבית יותר דווקא על ידי שימוש במד קרינה ביתי וזול, שהוא הרבה פחות מדויק (על הנייר), הרבה פחות משוכלל, ושעלותו היא שבריר מעלות מד קרינה מקצועי, אבל הוא כן מאפשר מדידה של מקורת קרינה ביתיים, כן מאפשר לאתר ולזהות אותם, וכן מאפשר להבין את תמונת הקרינה ולפעול בצורה נכונה לצמצום החשיפה.


בהזמינכם בדיקות קרינה ממודד קרינה מוסמך שאלו אותו בטלפון: 

1. האם המודד מכיר בנזקים של קרינה בלתי מייננת ברמות נמוכות, בדגש על קרינת רדיו, למשל היותה של קרינת רדיו וקרינה מרשת החשמל מסרטן אפשרי בבני אדם ו/או למשל תסמינים שנגרמים בעת ואחרי שימוש בסלולרי ובציוד אלחוטי כגון כאבי ראש?
2. האם המודד מבצע מדידה ממוצעת או רושם גם שיאי הספק? (תוצאה ממוצעת תמיד תהיה נמוכה משמעותית).
3. האם המודד מסוגל לאתר מקורות קרינה ביתיים כגון ראוטאר אלחוטי, ציוד סלולרי, ציוד WIFI וציוד אלחוטי אחר?
4. מה מהירות המדידה של המדים? (מספר הדגימות בשנייה SAMPLING RATE) בהם הוא עושה שימוש למדידת קרינת רדיו-סלולרי (תשובה של  2-5 זה נמוך מאוד ולא מאפשר למדוד נכון את הקרינה מציוד אלחוטי וסלולרי. לדוגמה מהירות דגימה גבוה מ1000 פעמים בשנייה תאפשר גילוי של הציוד הסלולרי והאלחוטי הביתי).
5. האם במדידות קרינה מרשת החשמל הוא מבצע נרמול התוצאות בהתאם לזרם מרבי? (מקובל ונכון לעשות נרמול).
6. מה לדעתו רמות החשיפה לקרינה מרשת החשמל וקרינת רדיו-סלולר המצריכות זהירות וצמצום חשיפה? (בקרינה מרשת החשמל 2 מיליגאוס הוא גבול סביר. בקרינת רדיו-סלולר אני ממליץ להתחיל למגן החל מרמה של 0.004 מיקרו וואט לסמ"ר. מודד קרינה המודע לנזקי והשפעות החשיפה לקרינה בלתי מייננת, יציין בדו"ח את רמות הקרינה עד לרמות של 0.0001 מיקרו וואט לסמ"ר, ויאמר שלמרות שהתקן מדבר על 40-100 מיקרו וואט לסמ"ר, הוא ממליץ לא להיחשף אפילו מתחת ל1 מיקרו וואט לסמ"ר).


 בקיצור רב - מודד קרינה מקצועי ומוסמך

 1. בשל תקנים גבוהים, בעיות בשיטות המדידה וציוד מידידה איטי, אני ממליץ להזמין מודד מוסמך אך ורק לביצוע בדיקות קרינה מרשת החשמל.
 2. כאשר יש צורך בבדיקות קרינת רדיו-אלחוטי-סלולרי, לדעתי עדיף לבדוק לבד על ידי שימוש במד קרינה ביתי.
 3. המדידה של המודד המוסמך היא חד פעמית ונכונה ליום ולשעת המדידה. מד קרינה אישי יאפשר מדידות רבות, בימים שונים ושעות שונות.
 4. המודד מוסמך לביצוע מדידה ממקורות קרינה סביבתיים בלבד (לא ממקורות ביתיים).
 5. בדרך כלל ישתמש הבודק במדי קרינה מדויקים אבל איטיים ויבצע ממוצעים. במדידות קרינת רדיו-סלולרי-אלחוטי, מדידה כזו תביא בדרך כלל לתוצאות נמוכות ושלא יתרמו דבר להבנת דפוס הקרינה ולא יאפשרו צמצום חשיפה. לדוגמא, מד קרינה שדוגם רק פעמים בשנייה לא יוכל להבחין באותות המשדרים אלפי פולסים קצרים כל שנייה כגון WIFI, בלוטות', טלפונים אלחוטיים, סלולרים, לפעמים אנטנות סלולריות וציוד סלולרי ואלחוטי מודרני אחר. 
 6. במדידת קרינת רדיו (RF), רוב המודדים המוסמכים עובדים עם מדי קרינה שרמת הרגישות שלהם, או הרמה המינימלית שנרשמת בדוח הבדיקה, היא 0.1 מיקרו וואט לסמ"ר. עובדה זו גורמת לכך שבחלק נכבד מהמדידות המדים לא מצליחים למדוד דבר, ובדוח נרשם "פחות מ 0.1 מיקרו וואט לסמ"ר. לדעתי יש בכך בעייתיות רבה.
 7. המודד המוסמך עובד לפי שיטות מדידה, תקנים והנחיות של המשרד להגנת הסביבה המבוססים על תקני והנחיות ICNIRP. לדעתי הנחיות אלו המבוססות על תקנים פיזיקליים(האפקט היחד הנבדק הוא חימום) ולא ביולוגים, מגבילים מאוד את אופן ביצוע המדידה ואת תוצאותיה.  למשל לפי ההנחיות בבדיקות קרינת רדיו-סלולר יש לבצע ממוצע על פני כמה דקות. ביצוע ממוצע יביא לתוצאות אפסיות (אפילו אם המד מספיק מהיר). 
 8. רוב המודדים המוסמכים ישוו את תוצאות המדידה להמלצה הישראלית (הסף הסביבתי) ולתקן ICNIRP(הסף הבריאותי) שניהם גבוהים מאוד ומבוססים אפקט חום בלבד. השוואה זו תיצור את הרושם כי רמות הקרינה שנמצאו (אם בכלל) הן נמוכות יחסית. 
 9. רוב המודדים אינם מודעים לנזקים של קרינת רדיו והם מתייחסים רק לרמות מאוד גבוהות כמסוכנות, אם בכלל.
 10. ביולי 2017, לאחר ביקורת שהשמעתי שוב ושוב בנושא, ולאחר עבודה של יותר משנה, הכניס המשרד להגנת הסביבה מספר שיפורים בנוהל מדידת קרינת רדיו מציוד ותשתית אלחוטית בבתי הספר. השינויים הם צעד בכיוון הנכון אבל עדיין לא מאפשרים בדיקה נכונה של הקרינה מראוטרים וציוד הקצה בבתי הספר. ביקורת על נוהל זה ניתן לקרא בפוסט בבלוג ובאתר זה .
 11. בכל הקשור לקרינת רדיו, ההנחיות, שיטות המדידה, מדי הקרינה הלא רגישים מספיק והשימוש בתקן לא מגן גורמים לדעתי לכך שהמדידה לא מניבה מידע שימושי (ראו פסקה בשם "מדידת קרינה בלתי מייננת והחיים בעולם האמיתי").
 12. הדוח הרשמי מוכר בבתי משפט אבל לרוב הוא לא אינפורמטבי ולפעמים פשטני מידי.
לסיכום - מודד קרינה מוסמך, מתאים בעיקר למי שלא רוצה או לא יכול למדוד לבד או למי שצריך דוח רשמי. יש להתחשב במגבלות של המודד המוסמך (ראו בהמשך), תפיסתו את הסיכון מקרינה בלתי מייננת, בדגש על קרינת רדיו, שיטת העבודה שלו והגישה שלו לתקנים הלא מגנים. יש לוודא כי המודד עושה שימוש גם במד קרינה מהיר המודד את קרינת הרדיו אלפי פעמים בשנייה וכי הוא מציין את רמות הקרינה גם עד רמה מאוד נמוכה, בכמה סדרי גודל מתחת ל 0.1 מיקרו וואט לסמ"ר (רוב המודדים לא מציינים רמה מתחת לרמה זו). הבעיות ומגבלות של מדידת קרינה מקצועית הן רבות ומשפיעות עד כדי כך שברוב המקרים לדעתי תתקבל תמונה אינפורמטיבית יותר על ידי שימוש במד קרינה ביתי וזול, הרבה פחות מדויק, הרבה פחות משוכלל, שעלותו היא שבריר מעלות מד קרינה מקצועי אבל הוא כן מאפשר מדידה של מקורת קרינה ביתיים וכן מאפשר להבין את תמונת הקרינה.

המודדים שאנחנו ממליצים עליהם מכירים בהשלכות של חשיפה לקרינה ועובדים עם מדי קרינה רגישים במיוחד.


 צריכים המלצות על מדי קרינה ביתיים ועל מודדי קרינה מוסמכים?

כדי להזמין בודק קרינה מוסמך ומומלץ לביצוע מדידות בתדר נמוך (לא לסלולרי או לאלחוטי), או לרכוש מדי קרינה פשוטים וביתיים לביצוע בדיקות קרינה ביתיות, גם לקרינת רדיו-סלולר-אלחוטי, בעצמכם מתי שרק תרצו, צרו קשר באימייל norad4u@gmail.com או מלאו את טופס יצירת הקשר (לחצו כאן ומלאו את הטופס בחלון החדש שיפתח) ונחזור אליכם כדי להסביר ולתת עצה.
מכיוון שהכי טוב זה להתרשם ממד קרינה לפני שקונים אנחנו מזמינים אתכם לקבוע פגישת התרשמות ממדי הקרינה השונים (אנחנו נמצאים בזכרון יעקב). לשם קביעת פגישה אתם מוזמנים ליצור קשר באימייל norad4u@gmail.com ונחזור אליכם בהקדם.
הזמנת מודד-בודק קרינה מקצועי ומוסמך

בשל תקנים גבוהים, בעיות בשיטות המדידה וציוד מידידה איטי, אני ממליץ להזמין מודד מוסמך אך ורק לביצוע בדיקות קרינה מרשת החשמל.  בגלל בעיות אלו ונוספות (ראו בהמשך) הזמנת מודד מוסמך לביצוע מדידה של קרינת רדיו-סלולרי-אלחוטי היא לעניות דעתי בזבוז של זמן וכסף וכמעט תמיד (חוץ מכמה מקרים רעים במיוחד) תפיק תוצאות של "הכל בסדר", ללא כל הבנה של התוצאות וללא כל אפשרות לצמצם את החשיפה. 

אם יש צורך במדידת קרינה בתדר נמוך מרשת החשמל, הזמנת מודד-בודק קרינה מקצועי ומורשה היא הדרך הקלה לבדיקת קרינה בבית או במקום העבודה. תמורת תשלום כספי של כמה מאות שקלים ניתן להזמין מודד קרינה מקצועי לביתך, אשר מספק לך שירות מדידת קרינה חד-פעמי. למרות בעיית המחיר והחד-פעמיות, היתרונות של מודד מקצועי ומורשה הן שלרוב ציוד המדידה שלו משוכלל ומתקדם (וגם יקר מאוד), איכות המדידה לרוב טובה ומדויקת, והדוח הרשמי שהמודד ינפיק בסיום המדידה יכול לשמש כראיה משפטית לכל דבר בבית משפט או בפני גופים רשמיים (כאמור במדידת קרינת רדיו הדוח יהיה "תקין" גם ברמות שאני מחשיב אותן לגבוהות מאוד).

במדינות מסוימות מודדי קרינה מקצועיים ומורשים מחויבים לעבוד לפי חוקים, קריטריונים ותקנות שלעיתים יכולים להתנגש עם הצורך שלך למידע משמעותי. בישראל לדוגמא, מודד קרינה חייב לדווח לך על רמת הקרינה הנמדדת בהתאם לאחוז מהתקן הישראלי. במדידות של תדר גבוה (RF  ) נתון זה עלול לבלבל את הלקוח מכיוון שהתקן הישראלי גבוה ולא לוקח בחשבון נזקים ביולוגים ברמות קרינה נמוכות מאוד, שלא גורמות לעליה בטמפרטורת הגוף. מידע כזה עלול לעוור את הלקוח למקור קרינה משמעותי הנמצא בביתו, או מול ביתו, ופולט רק אחוז אחד מהתקן הגבוה. אחוז אחד יותר מידי.

במקרים מסוימים הבודק המקצועי והמורשה יהיה מודע פחות ממך לסכנות והבעיות הבריאותיות בחשיפה ממושכת לרמות קרינה נמוכות, דבר שישפע על חוות דעתו, מכיון שהוא לא קשוב או לא מאמין כי הקרינה יכולה להיות מזיקה לבריאות. במקרים קיצוניים באמת, המודד המקצועי, לכאורה, ידע פחות ממך על מדידות קרינה והדוח והמידע  שהוא יספק יהיו דלים וחסרי חשיבות.

כאשר אתה בוחר מודד קרינה מקצועי ומורשה, חשוב מאוד לבחור את האדם הנכון. בודק טוב יבצע את המדידות בצורה נכונה, נבונה ומדויקת, יחשוף את מקורות הקרינה בביתך ומחוצה לו, ייעץ לך בנוגע לנקיטת דרכים כדי לצמצם את החשיפה שלך לקרינה, גם אם היא נמוכה בהשוואה לתקן הגבוה, ויספק לך דוח ממצה ומספק.


הזמנת מודד קרינה מוסמך ומודע להשלכות של חשיפה לקרינה

Cell phone masts on an office building in Tel Aviv אם ברצונכם להזמין מודד קרינה מוסמך למדידת קרינה בתדר נמוך, המכיר בהשפעות הקרינה הבלתי מייננת ומשתמש בציוד מדידה רגיש במיוחד, צרו קשר ונפנה אתכם לאחד מהמודדים המומלצים על ידינו...

המודדים המומלצים על ידינו למדידת קרינה בתדר נמוך (קווי מתח גבוה, מתקנים של חברת חשמל ושנאים) מודעים להשלכות של חשיפה לקרינה ומכירים את התופעה של רגישות לקרינה. המודדים שאנחנו ממליצים עליהם משתמשים בציוד מדידה רגיש במיוחד. מודדים אלו ישמחו להעניק שירות מצויין, להסביר איך לצמצם חשיפה ולתת דוח כתוב המסכם את ממצאי הבדיקה על פי החוק (לפי מגבלות החוק והנחיות המשרד להגנת הסביבה).


בגלל בעיות המדידה והתקינה בכל הקשור לקרינה מרשת סלולרית, קרינת רדיו מציוד ביתי אלחוטי וסלולרי, אנחנו ממליצים על הזמנת מודד מוסמך רק במקרה של מדידת קרינה מרשת החשמל. שם המלצת המשרד להגנת הסביבה היא סבירה ושיטות המדידה נותנות תוצאה אינפורמטיבית. הזמנת מודד קרינה מוסמך למדידות קרינת רדיו-סלולר-אלחוטי בבית לא תתן ברוב המקרים תוצאות מלמדות, אינפורמטיביות ולא תאפשר צמצום חשיפה.

כדי להזמין בודד קרינה מוסמך, צרו קשר באימייל norad4u@gmail.com  או מלאו את טופס יצירת הקשר (לחצו כאן ומלאו את הטופס בחלון החדש שיפתח). בעיות במדידת קרינה על ידי מודד מוסמך

או "מדידת קרינה בלתי מייננת והחיים בעולם האמיתי". לפעמים לא מספיק להזמין בדיקה של מודד קרינה מורשה ומוסמך. בין המדידה המקצועית לעולם המציאותי יש מספר הבדלים. השתדלתי להסביר את הבעייתיות ואת השוני בפסקאות הבאות. כמו כן המודד המוסמך נתון למספר מגבלות. גורמים אלו יוצרים מצב כי ברוב המקרים מודד קרינת מוסמך לא יספק מידע מספק כאשר הוא מודד קרינת רדיו. להלן הסיבות:

תפיסת המסוכנת של הקרינה 

מודד שמודע לסיכון בחשיפה לקרינה בלתי מייננת (קרינת רדיו-סלולר-אלחוטי או\ו קרינה בתדר נמוך ממערכות וקווי חשמל) יבצע את המדידה בצורה מדוקדקת ומוקפדת יותר. מודד שמזלזל בסיכון, או לא מכיר בו בכלל, לא מתייחס לרמות נמוכות יחסית של הקרינה (למרות שהן משמעותיות) , לא יספק מידע לגבי מקורות קרינה ביתיים (כגון טלפונים אלחוטים, ראוטרים וכו), ואפשרי שישתמש במד הקרינה בדרך שתמזער את התוצאות(למשל ביצוע ממוצעים על פני זמן המדידה). לכן חשוב מאוד לוודא כי מודד הקרינה שהזמנתם מכיר בהשפעות הבריאותיות של הקרינה ומתיחס אליהן ברצינות. אף שלא יוכל להצהיר על כך בדוח המדידה (בגלל התקנות של המשרד להגנת הסביבה שעדיין לא מכיר באופן רשמי בכל ההשלכות הבריאותיות של חשיפה לקרינה) יבצע המודד את משימתו בתשומת לב, הקפדה רבים יותר ויוכל לייעץ לכם כיצד לצמצם את החשיפה לקרינה.


מדידה חד פעמית

המדידה של מודד מוסמך מתבצעת בזמן נתון. מכיוון שרמות הקרינה משתנות באופן יום יומי, ואפילו על בסיס של דקות, בתלות בשימוש ברשת החשמל או רשתות הסלולר, המדידה של מודד מוסמך היא חלקית בלבד. כאשר מודדים על ידי מד קרינה ביתי יש לחזור על המדידה מספר פעמים ובשעות מגוונות (עד להבנה של שעות השיא של הקרינה). מכיוון שמדידה על ידי מודד מוסמך הינה חד פעמית יש להזמינה לשעת השיא הצפויה של הקרינה. 


מדידת מקורות חיצוניים בלבד

לפי הסמכות של המשרד מהגנת הסביבה מורשים המודדים לבצע בדיקת קרינה רק למקורות חיצוניים וסביבתיים. המודד אינו מורשה לבדוק קרינה ממקורות בתוך הבית. ישנם מודדים שיעשו זאת אבל אין הם יכולים לרשום על כך בדוח. באופן כללי מקורות קרינה ביתיים הם בסמכות של משרד הכלכלה. חלק ממקורות הקרינה הביתיים נהנים מפטור מביצוע בדיקות קרינה בשל המשרד נמוך העוצמה שלהם בעוד שבסביבתם הקרובה יכולות להתפתח רמות גבוהות של קרינת רדיו, למשל טלפון אלחוטי ביתי. 


תקן שהוא מראית הכל

הדבר הבעייתי ביותר במדידות קרינה על ידי מודד מוסמך הוא החובה של המודד להצמד לתקן הלא מגן של המשרד להגנת הסביבה. בקרינת בתדר גבוה (רדיו-סלולרי-אלחוטי-מיקרוגל) התקן הישראלי מבוסס על תקן ICNIRP המבוסס על אפקט חום בלבד ושולל כל אפקט ביולוגי אחר. בקרינה בתדר נמוך התקן יותר הגיוני אבל עדיין נעשים חישובי ממוצעים של החשיפה על פני יממה או יותר. ביחוד בתחום הקרינה בתדר גבוה התקן מגן על המזהמים ולא על האזרחים. כל בדיקת קרינה מול אנטנה סלולרית תמצא תקינה משום שהתקן כל כך גבוה. לכן כאשר אתם מזמינים בדיקת קרינה, אני ממליץ להשתמש בשירות הבדיקה ולא בשירות ההרגעה אותו מספק גם הבודק. כאשר הוא מגיש לכם את הדוח בידקו את רמות החשיפה שנמדדו ביחס לרמות שאתם מחשיבים כסבירות וזאת לאחר שקראתם את הפרק המיוחד בדבר תקני בטיחות והמלצות לחשיפה באתר זה ולאחר שאתם מבינים את הסיכון הבריאותי בכל סוג של חשיפה לקרינה. מהירות הדגימה של מכשיר המדידה

זהו אולי הנתון החשוב ביותר במכשיר המדידה, אפילו יותר מהדיוק שלו. מכשיר איטי (מספר בודד של מדידות בשנייה) לא יוכל להראות את כל שיאי הקרינה, גם אם וכאשר יופעל נכון. בעולם בו רוב אותות השידור מורכבים מאלפי פולסים קצרים (מילי שניות, מיקרו שניות, ננו שניות), בתדרים שונים, שעוצמתם משתנה כל כמה מילי, מיקרו, ננו שנייה, מד איטי מראה תוצאה חלקית מאוד, אם בכלל. לא תמיד מודד מוסמך יעשה שימוש במד מהיר ובכך המד שלו ימדוד רק חלק מהקרינה גם אם וכאשר יופעל נכון. בדרך כלל מדי הקרינה של מודדים מוסמכים מסוגלים לדגום את עוצמת הקרינה פעמים בכל שנייה(כן כל כך מעט דגימות) ומופעלים במצב ממוצע לשש דקות. במקרה כזה ימדוד המודד רמות אפסיות באותות כגון WIFI, ,BLUETOOTH טלפונים אלחוטיים, מציוד קצה אלחוטי וסלולרי, ואותות נוספים בהם יש אלפי פולסים בשנייה אבל רוב השנייה (באחוזים) אין שידור (Duty Cycle נמוך). שיטת הבדיקות של המשרד להגנת הסביבה המבוססת על הנחיות ICNIPR ומתחשבת באפקט חימום בלבד של הקרינה, מאפשרת מדידה במדים איטיים מאוד תוך כדי ביצוע ממוצעים. כאמור, התוצאה של בדיקות WIFI , ציוד קצה אלחוטי וסלולרי אחר בשיטה זו ובשימוש במדים איטיים תביא לתוצאות אפסיות, אם בכלל.

להשוואה, המד המומלץ ביותר שלנו (4.2016) לשימוש ביתי, ה CORNET ED88T, מודד קרינת רדיו-סלולר 5000 פעם בחצי שניה ומראה הן את השיא המקסימלי שנמדד בחצי השנייה האחרונה והן את הממוצע שחושב בחצי שנייה האחרונה או הממוצע של שיאי הקרינה ב15 שניות האחרונות. מכשירים מקצועיים מודדים מספר חד ספרתי של פעמים בשנייה, בדרך כלל 2. הם עושים ממוצע על פני 6 דקות וזו הסיבה המרכזית שברוב מדידות ה RF, בייחוד ממערכות תקשורת אלחוטית בבתי הספר, המדידה יוצאת אפסית (לא בגלל שאין קרינה אלא בגלל שלא מודדים אותה בכלל).


ביצוע ממוצעים

פרוטוקול המדידה הרשמי של המשרד להגנת הסביבה מנחה את המודד המוסמך לבצע ממוצעים במקרה שקרינת הרדיו משתנה. בדרך כלל ההנחיה היא לבצע ממוצע על פני שש דקות. שיטה זו נכונה לעולם בו הקרינה קבועה (עולם השידור האנלוגי) בשטח הקרינה משתנה כל הזמן. ביצוע הממוצע גורם לרמות הנמדדות להיות נמוכות מאוד ביחס לרמות השיא של הקרינה. הקרינה עצמה מגיעה במקרים רבים לעשרות או מאות שיאיי שידור בשנייה, כאמור שיאים אלה לא באים לידי ביטוי בתוצאות המדידה, לא מספרם ולא עוצמתם. אפשרי שמודד ימדוד באזור בו יש 100 שיאי קרינה בשנייה, כל אחד לפרק זמן קצר (כמה מיקרו או מילי שניות), ותוצאות המדידה הממוצעת יהיו נמוכות מאוד (בין אם בגלל ביצוע ממוצעים או בגלל שהמדים לא מהירים מספיק - ראה פסקה נפרדת למטה). 

לדוגמא  - אות מנתב אלחוטי שלא נותן שירות לאף מחשב אלחוטי, מורכב מ10 שידורים בשנייה המבוצעים בשיא העוצמה של יכולת השידור של הראוטר ולפרק זמן קצר מאוד. המשמעות של השידורים הללו היא קריאה של הראוטר "אני כאן" לכל הצרכים הפוטנציאלים שלו. הצרכנים (הסלולריים , טאבלטים או מחשבים ניידים) קולטים את השידור הזה גם מאות מטרים מהראוטר ורושמים למשתמש את שם הרשת שהראוטר מספק. אם מודד מוסמך יבצע ממוצע על העוצמות ממרחק מטר מהנתב נראה עוצמות אפסיות זאת בעוד שאדם שנמצא מטר מהנתב יחשף ל10 שידורים בעוצמה מקסימלית מהנתב.

בדרך כלל את ציוד המדידה המקצועי אפשר להפעיל במצב בו יראו את שיאי הקרינה ובמצב בו נראה רק חישוב ממוצע. מודדים רבים מפעילים את מד הקרינה כך שיראה ממוצעים ובכך משפיעים בצורה דרסטית על תוצאות המדידה עד כדי הפיכתם לבלתי רלוונטיות.

מתוך הנחיות המדידה באתר המשרד להגנת הסביבה:

ביצוע ממוצעים בבדיקות קרינת רדיו


רגישות מדי הקרינה 

כאשר מדובר על מדידת קרינה בתדר גבוה (סלולרי-אלחוטי-WIFI וכו) רוב המודדים המוסמכים והמורשים מודדים קרינה על ידי ציוד מדידה מקצועי, יקר, מכויל ומשוכלל אבל כזה שאינו רגיש די הצורך. ברוב המקרים המודדים אינם מסוגלים למדוד עוצמות קרינה נמוכות מ 0.1 מיקרו וואט לסנטימטר רבוע. ברמה זו אני ורגישים לקרינה נוספים מרגישים כבר רע מאוד והיא בלתי נסבלת על ידנו. מה תהיה שווה מדידה כזו לאנשים רגישים או כאלה שבאמת רוצים להגן על עצמם? התשובה היא לא הרבה. לכן בתחום התדר הגבוה אני ממליץ על מודדים שמשתמשים בציוד מדידה שהוא מאוד רגיש או על ביצוע מדידה לבד.


שיטת המדידה

גם לאופן ביצוע הבדיקה יש חשיבות. בודקים מורשים מטעם המשרד לאיכות הסביבה, יבדקו קרינה בגובה של מטר אחד מהרצפה ובמרחק של מטר אחד מהקירות. מדידה כזו לא לוקחת בחשבון את הקרינה אליה ייחשף עובד אם יחליט למקם את כיסאו במרחק קטן ממטר מהקיר (שמאחוריו נמצא חדר השנאים כמו בכתבה). או בדוגמה אחרת ניתן רק לשער לכמה קרינה ייחשף העובד שיושב על כיסאו בגובה של חמישים סנטימטר מעל הרצפה כאשר בקומה מתחת יש חדר שנאים.

מה לגבי תינוק הזוחל על ריצפה עם חימום תת ריצפתי? התינוק נחשף לקרינה גבוהה בהרבה מהקרינה שתימדד בגובה של מטר אחד מהרצפה על ידי מודד מוסמך.


ריבוי תדרים ומקורות קרינה: 

מדי קרינה רדיו (תדר גבוה, סלולרי וכו') לשימוש ביתי או מקצועיים לא מסוגלים למדוד את כל רמות הקרינה הנמצאים בסביבה בו זמנית. רוב מדי הקרינה, גם המקצועיים ביותר, יכולים למדוד בכל רגע רק בתדר אחד ויחיד. כלומר הם ננעלים על תחום התדר בו רמות הקרינה הן הגבוהות ביותר ומציגים אותן כאשר במציאות רמות הקרינה שאתה נחשף אליהן הם חיבור של כל רמות הקרינה בכל התדרים. כמו כן ניתן בקלות לאתחל את מד הקרינה באופן כזה שיראה ממוצע או רק ציר אחד ובכך להשפיע על המדידה.

כדי להבין מה באמת נמדד חייבים לראות את הדוח המקורי או לקחת חלק במדידה וגם אז יש הרבה חופש למודד והרבה חופש לטעויות. חשוב לזכור ולהבין כי מול תורן של אנטנה סלולרית יש שידורים במספר רב של תדרים (לפעמים יותר מ 20 תדרים שונים) ולפעמים במקום בו נמדדת הקרינה ישנה קרינה ממספר מקורות (מספר אנטנות שונות ממקומות שונים) ורוב מדי הקרינה מודדים רק אחד מהם ומראים תוצאה מאוד נמוכה.


כיול מדי הקרינה

פרוטוקול הכיול של מדי הקרינה נגיש באתר המשרד להגנת הסביבה. בכל הקשור לקרינת רדיו, מעיון בפרוטוקול הכיול נראה כי נבדק דיוק מד הקרינה בתנאי מעבדה, מול מקור קרינה יחיד המשדר בתדר יחיד וקבוע. בפרוטוקול הכיול לא נלקח בחשבון המצב האמיתי בשטח בו ישנם עשרות, מאות ולפעמים אלפי אותות שידור, ממקורות קרינה רבים (רלוונטי בעיקר לקרינת רדיו-סלולרי-אלחוטי) המשתנים במהירות רבה. להערכתי מדידת המדים בריבוי תדרים וריבוי מקורות, תהיה תמיד חלקית. פרוטוקול הכיול מאפשר למדים שלא מסוגלים להעריך נכונה את רמות הקרינה להפוך למדי קרינה בשימוש מודדים מורשים. 

לפניכם קטע מתוך הנחיות לכיול של מדי קרינת הרדיו באתר של המשרד להגנת הסביבה

כיול לא מספק של מדי קרינת רדיו

בתמונה - מתוך מסמך הגדרת הכיול, הבדיקה היא מול אות רציף
 ואין התייחסות למהירות דגימה של מד הקרינה הנבדק או לDUTY CYCLE של האות
בתמונה --  מד קרינה תדר גבוה מקצועי לקרינת רדיו-סלולר מבית chauvin-arnoux 


שעות ביצוע המדידה

תוצאות המדידה יכולות להיות שונות בזמנים שונים. קרינה אלקטרומגנטית בתדרים רשת החשמל תהייה גבוהה בשעות של צריכת שיא של חשמל ונמוכה כאשר הצריכה תהיה נמוכה. כך גם קרינה מרשת הסלולר, כאשר הרבה אנשים יעשו שימוש בשירותי רשת הסלולאר, למשל בשעה שתיים עשרה בצהריים, הקרינה הסלולרית מאנטנה באיזור מגוריך תהיה גבוהה מאוד, בעוד שבשלוש בבוקר היא תהיה נמוכה מאוד. כדוגמה נוספת אני יכול לתת את רמת הקרינה מרשת החשמל באזור מגורי אשר בשעות היום היא עומדת סביב 1 מיליגאוס. בשעות הערב המוקדמות כשאר מודלקת תאורת הרחובות עולה הקרינה לערך של כ 2 מיליגאוס. בלילות חורף או קיץ, כאשר התושבים משתמשים בחימום או במיזוג אוויר, ערכי הקרינה מרשת החשמל גבוהים עוד יותר. מודד שיבוא בשעות הצהריים ימדוד קרינה נמוכה מאוד בהשוואה לקרינה שתימדד בערב בזמן צריכת שיא של חשמל בשכונה. לכן ניתן לאמור כי לבחירת שעת הבדיקה יש השפעה ממשית על תוצאות המדידות.

שעות השיא של קרינה ממערכות חשמל וקווי מתח גבוה באזורי מגורים הן בשעות הערב, כמה דקות אחרי הדלקת תאורת הרחוב בקיץ ובחורף. שעות השיא של קרינה מאנטנות סלולריות באזורי מגורים ועבודה, בימים א-ה הן בדרך כלל בין 09:00-10:30, 11:30-13:30, 15:30-19:30.

בתמונה - לשעת המדידה, ליום בשבוע ולעונה בשנה יש השפעה על המדידה.

בתמונה - בערב, עד ל 21:30 לערך, יש יותר קרינה ממערכת התאורה ברחובותשליטה על מקור הקרינה

מקורות קרינה ניתן לכבות. אם לחברה סלולרית כזו או אחרת ידוע על ביצוע המדידה היא תמיד יכולה למתן במקרה (או שלא) את פעולת האנטנה בשעות הבדיקה, הערכים הנמדדים יהיו נמוכים מאוד בהשוואה לערכים הקיימים בפועל, יום, יום כאשר האנטנה פועלת בשיא אונה.

דוגמה נוספת היא כיבוי של קו מתח עליון שלם (חברת החשמל עושה זאת כל הזמן על מנת לבצע תחזוקה על קוים או כדי לשלוט במקורות החשמל ובאופן ההספקה בכחלק מההפעלה הסדירה והתקינה של הרשת) בזמן מדידה אשר יביא למדידת רמות קרינה נמוכות מאוד בהשוואה למצב היום יומי כאשר הקו פועל כסדרו.

לסיכום שליטה על מקור הקרינה מאפשר למתן משמעותית תוצאות של מדידות.
שיפורים בנוהל המדידה של קרינת רדיו בבתי הספר

ביולי 2017, לאחר ביקורת שהשמעתי שוב ושוב בנושא, ולאחר עבודה של יותר משנה, הכניס המשרד להגנת הסביבה מספר שיפורים בנוהל מדידת קרינת רדיו מציוד ותשתית אלחוטית בבתי הספר. השינויים הם צעד בכיוון הנכון אבל עדיין לא מאפשרים בדיקה נכונה של הקרינה מראוטרים וציוד הקצה בבתי הספר.

כמו כן באתר זה בקישור - http://www.norad4u.co.il/knowledge-h/wifi-in-schools-h/wifi-rf-test-schools#TOC-2017-

שיפורים:
 1. יש לוודא שימוש במד קרינה שמתאים גם למדידת תחום ה 5GHz
 2. מדידה באזורים שאנשים נמצאים בהם בדרך קבע, כולל מקומות ישיבה של תלמידים. 
 3. בכיתה אחת (לפחות) יש לבצע את הצעדים הבאים
  1. ביצוע מדידה לפני(REFERENCE)  ואחרי הפעלת ציוד האלחוטי בעומס מלא.
  2. יש לבצע סריקה של הכיתה.
  3. בסריקה של אזורי הישיבה תחת עומס הפעלת המד במצב צריך להיות במצב רגעי או מקסימאלי כאשר יש לרשום תוצאות מקסימליות. 

עדיין בעייתי:
 1. המדידות והתוצאות נבדקות בהתאם לתקן הגבוהה והלא מגן, לכן סופן להיות תמיד תקינות.
 2. השינוי אינו מחייב בכל כיתה. הוא מוגש בתור תוספת שתבוצע לפחות בכיתה אחת בלבד בכל בית ספר.
 3. עדיין שימוש במדים איטיים. גם במצב HOLD MAX או "רגעי", מדים איטיים יכולים לפספס שיאי קרינה ולהראות קרינה נמוכה ממה שתיממדד עם מד מהיר. 
 4. עדיין יש שימוש בממוצעים.
 5. ביקורת נוספת על נוהל זה ניתן לקרוא בפוסט בבלוג.שאלות למודד הקרינה


ניתן לשאול את מודד הקרינה שאלות אלו כדי להבין יותר טוב את הרקע שלו וכן כיצד הבדיקה מתבצעת, מה מאפייני ציוד המדידה ופרטים נוספים שיאפשרו לכם להבין את תוצאות הבדיקה ואיכותה.

 1. מה הדגם של מד הקרינה(חייב להיות רשום בדוח)?
 2. מה הדגם של הגלאי (אם יש גלאי חיצוני חייב להיות רשום בדוח)?
 3. איפה כוילו (בארץ או בחו"ל ובאיזה מעבדה, ראו לעיל נושא כיול המדים)?
 4. כמה פעמים בשנייה המד מודד את הקרינה (מד איטי אמין רק בבדיקות של AM FM, משדרי טלוויזיה ואותות קבועים. מד איטי נחשב מד שמודד פעם בשנייה. מד מהיר מודד כמה אלפי פעמים בשנייה)?
 5. כמה פעמים בשנייה המד מראה את תוצאות המדידה (מקובל פעמים בשנייה)?
 6. הערך שהמד מראה, מה הוא מייצג? את שיא הקרינה בזמן הנמדד, ממוצע על פרק זמן, ממוצע מתחילת הבדיקה, ממוצע על חצי השנייה האחרונה, שיא קרינה על פני החצי שנייה האחרונה (לדוגמה, אם המד מודד את הקרינה 10 פעמים בשנייה ומראה תוצאה כל חצי שנייה, אז הגיוני שהמד מראה או ממוצע של 5 מדידות או את השיא מתוך 5 המדידות)?
 7. הערך שנרשם בדוח המדידה, מה הוא מייצג? שיאי קרינה, ממוצע על שטח המבנה, מקסימום נמדד בשטח, ממוצע על פני זמן?
 8. מה חלון התדר בו המד והגלאי מסוגלים למדוד (זה בדרך כלל נתון שונה בין המד לגלאי).
 9. האם הגלאי תלת צירי או חד צירי.
 10. מה הערך הנמוך ביותר שהמד מראה (רצוי נמוך גם מתחת ל0.01 מיקרו וואט לסמ"ר).
 11. האם הוא מתכוון לרשום בדוח מספר נקודות מדידה בכל חדר, נקודה אחת, או ערך מחושב?
 12. האם לדעת המודד חשיפה לקרינה מרשתות החשמל היא מסוכנת או לא בריאה ברמות נמוכות (1-10 מיליגאוס), רמות גבוהות (10-2000 מיליגאוס ויותר) או שאין כל סיבה לחשוש?
 13. האם לדעת המודד חשיפה לקרינה סלולרית-אלחוטית-וייפי (קרינת RF) היא מסוכנת או לא בריאה ברמות נמוכות (גם מתחת 0.1 מיקרו וואט לסמ"ר), רמות גבוהות(10- 1000 מיקרו וואט לסמ"ר ומעלה) או שאין כל סיבה לחשוש?
 14. אפשר לשאול (אבל קצת חריג כי זה כבר נהיה שאלות אישיות קצת) איפה למד ומה, איך ומדוע בחר להיות מודד, באיזה חברות מדידה הוא עבד ועוד
 15. האם המודד או החברה המודדת עובדים עם חברות סלולר או חשמל?


סיכום

מכך אפשר להבין כי לא מספיק להזמין בדיקה, חייבים גם להבין מה המספרים אומרים, איך הבדיקה מתבצעת וכמובן את ההבדל בין בדיקה יבשה ואופן החשיפה בפועל. לאחר קבלת הדוח יש ללמוד אותו ולנתח אותו.

מודד קרינה מוסמך יתאים למי שלא רוצה או לא יכול למדוד לבד או למי שצריך דוח רשמי. יש להתחשב במגבלות של המודד המוסמך, תפיסתו את הסיכון מקרינה בלתי מייננת, בדגש על קרינת רדיו, שיטת העבודה שלו, אופן הפעלת מד הקרינה בעת הבדיקה(בדגש של מיצוע) ועבודה על פי תקנים הלא מגנים. הבעיות והמגבלות של מדידת קרינה מקצועית הן רבות ומשפיעות עד כדי כך שברוב המקרים תתקבל תמונה מהימנה יותר על ידי שימוש במד קרינה ביתי וזול שעלותו היא שבריר מעלות מד קרינה מקצועי אבל מסוגל לתת הערכה נכונה יותר של רמות החשיפה, לשפר את ההבנה בנושא הקרינה, למצוא מקורות וחדירות קרינה, למדוד לפני ואחרי מיגון ולהראות את שינויי הקרינה על משכי זמן.עוד על מדידות קרינה באתר