מדריכי צעד צעד 
מדריכים אלו נכתבו כדי לקצר את זמן הלמידה ולאפשר לבצע צעדים מיידים בשיטת צעד צעד.