מדריכי צעד צעד 
המדריכים הבאים נכתבו כדי לקצר את זמן הלמידה ולאפשר לבצע צעדים מיידים בשיטת צעד צעד.