מקורות קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת נמצאת סביבנו כמעט בכל מקום. זו טענה נכונה אבל היא אבסולוטית. באופן יחסי ישנה יותר קרינה בלתי מייננת , מסוגים שונים, בסמוך לציוד אלחוטי , חשמלי, סלולרי ובאופן כללי מקורות קרינה בלתי מייננת. למשל בביתי שלי אין ציוד אלחוטי ואין קרינה סביבתית. בבית של השכן שלי אין קרינה סביבתית בדיוק כמו אצלי, אבל יש אצלו קרינה מציוד אלחוטי ביתי. אם השכן שלי יחליט שהוא עובר לטכנולוגיה חוטית, ומוציא מהבית את כל הציוד האלחוטי והסלולרי, הקרינה אצלו תהיה כמו אצלי. 
כדי להתחיל לצמצם חשיפה צריך לדעת איזה ציוד פולט איזה סוג של קרינה. לשם כך ננסה להכיר את מקורות הקרינה השונים. 
בתת פרק זה , נמנה ונסביר את מקורות הקרינה בסביבתנו.