מקורות קרינה בלתי מייננת
קרינה בלתי מייננת נמצאת סביבנו כמעט בכל מקום. זו טענה נכונה אבל היא אבסולוטית. באופן יחסי ישנה יותר קרינה בלתי מייננת , מסוגים שונים, בסמוך לציוד אלחוטי , חשמלי, סלולרי ובאופן כללי מקורות קרינה בלתי מייננת. בתת פרק זה , נמנה ונסביר את מקורות הקרינה בסביבתנו.Comments