מקורות קרינה בלתי מייננת

קרינה בלתי מייננת נמצאת סביבנו כמעט בכל מקום. זו טענה נכונה אבל היא אבסולוטית ולא יחסית. באופן יחסי ישנה יותר קרינה בלתי מייננת , מסוגים שונים, בסמוך לציוד אלחוטי , חשמלי, סלולרי ובאופן כללי מקורות קרינה בלתי מייננת. למשל בביתי שלי - אין ציוד אלחוטי, אין ציוד סלולרי, ואין קרינה סביבתית מאנטנות סלולריות. בבית של השכן שלי אין קרינה סביבתית בדיוק כמו אצלי, אבל יש אצלו קרינה מציוד אלחוטי ביתי. רמות קרינת הרדיו שנמדדות אצל שכני הן פי 10000 גבוהות יותר מהרמות שנמדדות אצלי. לכן לא נכון להגיד שגם אצלי ואצלו יש את אותה קרינה בלתי מייננת. אם השכן שלי יחליט שהוא עובר לטכנולוגיה חוטית, ומוציא מהבית את כל הציוד האלחוטי והסלולרי, הקרינה אצלו תהיה כמו אצלי, או מאוד קרובה אליה. 
 
כדי להתחיל לצמצם חשיפה צריך לדעת איזה ציוד פולט איזה סוג של קרינה. לשם כך ננסה להכיר את מקורות הקרינה השונים. 
בתת פרק זה , נמנה ונסביר את מקורות הקרינה בסביבתנו.