שימוש ברשת מחשבים חוטית ואלחוטית ( WiFi ) 

לפני הכל - המלצות לצמצום חשיפה לקרינה מראוטרים ומחשבים אלחוטיים

 1. התקינו חיוט (כבלי רשת) רשת מחשבים בכל הבית וחברו לראוטר החוטי ולכרטיסי הרשת החוטיים של המחשבים בכל הבית. 
 2. תחליף נוסף לרשת אלחוטית הוא שימוש במתאמי HPNA לחיבור רשת על גבי תשתית הטלפונים של בזק.
 3. אפשרות פחות מומלצת היא שימוש ב HOME PLUG שמאפשר חיבור רשת מחשבים על גבי חוטי החשמל בבית.
 4. כבו את אופציית האלחוט במחשבים ובראוטרים באלחוטיים.
 5. במקרה שאין ברירה וחייבים להשתמש בציוד תקשורת אלחוטי (ואני מתייחס בעיקר לראוטרים אלחוטיים, לכרטיסי רשת אלחוטיים ומודמים סלולריים אשר באופן גורף השימוש בהם אינו מומלץ וכרוך בחשיפה לקרינה) הקפידו להרחיקו מרחק רב ככל הניתן (לפחות 2 מטר) מהמשתמש ודיירי הבית.
 6. באם מתקינים ראוטר אלחוטי בבית, הקפידו לא לעשות זאת בחדרי שינה או בצמוד לעמדות עבודה\מחשב.
 7. כאשר אין שימוש בתשתית האלחוטית הקפידו לכבות אותה (גם במחשבים וגם בראוטרים).
 8. גם אם משתמשים ברשת אלחוטית בבית מומלץ לכבות את הראוטר ואת המחשבים בלילה. ניתן לעשות זאת על ידי שימוש בשעון שבת פשוט המחובר לראוטר.

הנחיות לרגישים לקרינה

 1. השתמשו רק ברשת מחשבים חוטית
 2. הרחיקו את הראוטר ממכם ככל הניתן.
 3. כבו את הפונקציה האלחוטית בראוטר.
 4. כבו את הפונקציות האלחוטיות במחשב.
 5. במחשב השתמשו ב"מנהל ההתקנים" ("device manager") כדי לכבות ("disable") כל כרטיס אלחוטי ואופציה אלחוטית במחשב.
 6. ודאו כיבוי האלחוטי במחשבים ובראוטר על ידי מד קרינה ביתי. חזרו על פעולה זו מידי כמה ימים כדי לוודא כי הראוטר לא החל לשדר (לפעמים קורה לאחר הפסקות חשמל או שידרוג תוכנה). 


קבלנים לביצוע רשת חוטית

לא כולם יכולים להתקין רשת חוטית לבד (ראו הוראות למטה). לטובת אלו שרוצים התקנה מקצועית, 
להלן רשימה של קבלים להתקנה של רשת מחשבים חוטית בבית. נציין למי מהם יש מד קרינה ומהם אזורי השירות.
רוצים להציע שירות דומה? דברו איתנו...

 שם אתר טלפוןהתמחות  אזורי שירותיש מד קרינה (אפשר לוודא שאין שידור מרכיבי הרשת והמחשב)?
 אביב מערכות http://www.avivsystem.com/ 0522580312 פריסה של רשת חוטית בבית, התקנה של רכיבי רשת, מרכז, שרון, שפלה  אין
 ארז ישראל  052-6811116טכנאי מחשבים, התקנה של תוכנות,  התקנה של וואטסאפ על מחשב. באחרונה גם מתקין רשת מחשבים חוטית. צפון, שרון, מרכז, שפלה ישראוטרים אלחוטיים וכרטיסי רשת אלחוטיים פולטים קרינה

הראוטר האלחוטי וכרטיס הרשת האלחוטי פולטים קרינה אלקטרומגנטית ברמה נמוכה כל הזמן, גם כאשר אין כל תעבורה ברשת האלחוטית. כאשר התעבורה על פני הרשת האלחוטית תגבר, יגדלו  גם רמות הקרינה הנמדדות הן מהראוטר והן מהמחשב האלחוטי. כאשר התעבורה על פני הרשת האלחוטית היא גבוהה ימדדו בסמוך לראוטר ולמחשב האלחוטיים רמות קרינה בינוניות עד גבוהות (בהתאם ליכולת השידור של הראוטר והמחשב). כמו בדרך כלל רמות החשיפה הן פונקציה של עוצמת הקרינה ומשך החשיפה. ככל שהעצמות גבוהות יותר (תעבורה כבדה ומרחק קטן מהמקור) וככל שמשך החשיפה גדול יותר כן תגדל המשמעות של החשיפה. ברוב המחשבים חיבור של כבל רשת חוטי יפסיק את הפליטה של הקרינה מכרטיס הרשת האלחוטי, בדרך כלל אבל לא תמיד. אם במחשב מופעלת תוכנה המיועדת להשתמש בכרטיס הרשת האלחוטי, מחשב זה יפלוט קרינה גם כאשר מחובר כבל חוטי. ראוטרים אלחוטיים לא יפסיקו את השידור (ואת פליטת הקרינה) כאשר מחברים אליהם כבל חוטי. בחלק מהראוטרים האלחוטיים ניתן לכבות את אופציית האלחוט על ידי כפתור באחורי הראוטר או על ידי שימוש בממשק ההפעלה ( HTML ) של הראוטר.

קישורי וידאו: 

קרינה מראוטר אלחוטי


ראוטר אלחוטי מקרין כל הזמן


קרינה בתדר גבוה ממחשב נייד
שימוש נבון ברשת אלחוטית ( WiFi )

בבתים רבים רואטר אלחוטי הוא חלק מרשת המחשבים. ראוטר אלחוטי פולט קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוה כאשר אופציית האלחוט בו פועלת. בחלק מהבתים הרשת האלחוטית היא הרשת היחידה ובחלקם היא באה בנוסף לרשת מחשבים חוטית, הידועה כמהירה, בטוחה ואמינה הרבה יותר. 

רוב המחשבים הניידים הנמכרים והמשמשים היום בעולמנו בעלי חיבוריות אלחוטית על ידי שימוש בתקני WIFI , בלוטות', ובחלקם אפילו מודם סלולרי דור שלישי. 

כדי לצמצם את חשיפתך לקרינה אלקטרומגנטית כדאי לכבות את אופציית האלחוט בראוטר הביתי ואת כל אביזרי התקשורת האלחוטית על המחשב שלך כאשר אינה בשימוש. 

כאשר זה אפשרי מומלץ כמובן להשתמש בחיבור רשת חוטי. 

בכל המחשבים הניידים ובחלק ניכר מהראוטרים האלחוטיים קיימת אפשרות לכבות את אופציית התקשורת האלחוטית בדרך פשוטה וקלה, אך רוב האנשים לא מודעים לכך ומשאירים את אופציית האלחוט דולקת כל הזמן ובכך נחשפים לקרינה מיותרת. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לקרוא כמה דקות את מדריך המשתמש של המחשב או של הראוטר ולאתר את הדרך לכבות את אופציות האלחוט. בחלק הרואטרים ניתן גם להתאים את הספק השידור לרמה הדרושה בדיוק. 

** חיבור מחשבים נייחים לרשת האלחוטית מיותר, לא אחראי ואינו מומלץ בכל זמן.

*** כמובן אנחנו לא ממליצים לעשות שימוש בכל צורה של תקשורת אלחוטית.  
     יש להשתדל לעשות שימוש בתקשורת אלחוטית רק כאשר אין ברירה אחרת , וגם אז מעט ככל האפשר.


שימוש בראוטרים אלחוטיים בחדרי שינה ועבודה

אם חייבים להשתמש באופציית האלחוטי של הראוטרים, ממליץ למקם את הראוטרים האלחוטיים בחדרים שאינם חדרי שינה ולא בצמוד למקומות שבהם אנשים נמצאים לאורך זמן. 

בבתים רבים אני מוצא ראוטרים אלחוטיים מונחים על עמדת המחשב או בצמוד לה, בתוך חדר שינה, בדרך כלל של הילדים. כמובן שזו טעות קשה הגורמת לחשיפה של דיירי החדר לקרינה קבועה מהראוטר, למשך שעות ארכות, ביחוד בשעות השינה. הדבר לא מומלץ בלשון המעטה. 


כיצד לכבות את אופציית האלחוט בראוטר אלחוטי? 

חיווי

 ברוב הראוטרים/נתבים הנמכרים היום (11/2016) בשוק ישנה נורה לחיווי שידור WIFI. על הנורה או בצמוד אליה יהיה סימון של רשת אלחוטית (נקודה באמצע עם סוגריים משני הצדדים), או הכיתוב WLAN, או הכיתוב WIFI, או הכיתוב WIRELESS, או דומה. כאשר הנורה דולקת המשמעות שהראוטר/נתב משדר ומקרין. כאשר היא כבויה המשמעות הכי האופציה האלחוטית בראוטר/נתב לא עובדת בראוטר/נתב לא משדר וכנראה לא מקרין (כדי להיות בטוחים ניתן לבדוק עם מד קרינת רדיו ביתי). 

נורת חיווי וייפיי בנתב של בזק
בתמונה - נורת חיווי וייפיי בנתב של בזק

נורת חיווי וייפיי בנתב של הוט
בתמונה - נורת חיווי וייפיי בנתב של הוטכיבוי 

ברוב הראוטרים/נתבים הנמכרים היום (11/2016) בשוק ישנו כפתור בעל סימון דומה לנורה או בעל הכיתוב WIFI OFF/ON או WIRELESS ON/OFF או דומה. לחיצה קצרה או ארוכה על הכפתור (תלוי בדגם הראוטר/נתב צריכה להביא לכיבוי האופציה אלחוטית בנתב ולהפסיק את שידור קרינת הרדיו ממנו 


מפסק כיבוי רשת אלחוטית בנתב בזק
בתמונה - מפסק כיבוי רשת אלחוטית בנתב בזק


כפתור כיבוי והדלקה של הוייפיי בנתב הוט
בתמונה - כפתור כיבוי והדלקה של הוייפיי בנתב הוט


אין כפתור כיבוי?

במקרה שאין כפתור יעודי לכיבוי והדלקה של הרשת , ניתן בדרך כלל לעשות את הפעולה דרך ממשק המשתמש האינטרנטי של הראוטר/נתב.

התמונות הבאות מראות כיצד לכבות את אופציית האלחוט בראוטר מסוג ASUS  , ניתן ללחוץ על התמונות להגדלה. 


 1. * צעד מספר 1 - הכנס כתובת IP 10.0.0.138 2. * צעד מספר 2 - הכנס שם משתמש וסיסמה
 3. * צעד מספר 3 - בחר בדף  Wireless  בסרגל הניווט בצד ימין 4. * צעד מספר 4 - הורד את הסימון סביב משבצת ה "Enable Wireless". 5. * צעד מספר 5 - כאשר אתה צריך להדליק את אופציית האלחוט פשוט סמן את משבצת ה "Enable Wireless"כיצד לכבות את אופציית האלחוט במחשב נייד? 

ברוב המחשבים הניידים יש כפתור מיוחד על המקלדת או בצידי המחשב המאפשר כיבוי (לכאורה) של השידור האלחוטי מהמחשב. גם חיבור כבל רשת חוטי למחשב נייד בדרך כלל יאפשר צמצום השידור מהמחשב עצמו. אך לא די בכך.  במחשבים חדשים יותר, כיבוי האלחוטי או חיבור כבל חוטי לא תמיד מבטלות את כל השידור מהמחשב. במקרים מסוימים יש עדיין שידור בזמן שהמחשב עצמו סורק את הרשתות האלחוטיות באוויר, אחת לכמה שניות. כדי להימנע משידור זה לחלוטין מומלץ לפתוח את ה DEVICE MANAGER ולעשות DISABLE לכרטיסי הרשת האלחוטיים, כמו גם רכיבי אלחוט נוספים כגון BLUETOOTH וWIDI, אם קיימים. 

כיבוי WIFI דרך DEVICE DRIVER
בתמונה - כיבוי כרטיסי האלחוט במחשב דרך מנהל ההתקנים

כיבוי הוייפיי במחשב דרך מנהל ההתקנים
תמונה - בהגדלה , שימו לב לחץ השחור המסמל כי הכרטיס האלחוטי של המחשב מנוטרל.

WIFI & BLUETOOTH
בתמונה - כיבוי כרטיסי WIFI & BLUETOOTHהתמונות הבאות מראות כיצד לכבות את אופציית האלחוט במחשב נייד מסוג לנובו
 , ניתן ללחוץ על התמונות להגדלה.
בתמונה - תקשורת אלחוטית (על כל צורותיה) כבויה במחשב נייד לנובו SL510


בתמונה - תקשורת אלחוטית (על כל צורותיה) מאופשרת במחשב נייד לנובו SL510. 
במצב זה סביר להניח כי המחשב פולט קרינה אלקטרומגנטית בתדר גבוההתקנה של רשת מחשבים חוטית בבית או בעבודה על ידי איש מקצוע

חפשו טכנאי מחשבים ורשתות באזור מגורכם שנותן שירות לבתים. בדרך כלל ינסה הטכנאי להעביר את הרשת בתעלות וצינורות התקשורת הקיימים בקירות או בתעלות מוצנעות על הקיר כך שלא יהיו כבלים פרוסים בכל הבית. השימוש ברשת חוטית הינו מהיר יותר, בטוח יותר, איכותי יותר, ולא גורם לחשיפה לקרינת רדיו. 


התקנה של רשת מחשבים חוטית בבית על בעצמכם.

לא צריך להיות מומחה מחשבים כדי להתקין רשת מחשבים בבית.
באחורי הראוטר קיימים חיבורים לכבלי רשת חוטיים, בדרך כלל עד 4 חיבורים.
בכל מחשב, נייח או נייד יש כניסה לכבל רשת.
כל מה שצריך לעשות זה לחבר בין החיבורים של הרשת באחורי הראוטר לחיבור הרשת במחשב ולהניח את הכבל בצורה בטיחותית (כך שאף אחד לא יפול בגללו).

שקעים לחיבור כבל רשת חוטי באחורי הראוטר
בתמונה - חיבור לכבלי רשת באחורי הראוטר.מחשב נייד מחובר לכבל רשת חוטי
בתמונה - חיבור לכבל רשת במחשב נייד (כבל אדום)


כבל רשת חוטי 2 מטר
בתמונה - כבל רשת חוטי 2 מטר 

כבל רשת חוטי 20 מטר
בתמונה - כבל רשת חוטי 20 מטר


חיבור במקרה של מחשב יחיד ליד הראוטר

ברוב המיקרים הראוטר נמצא צמוד למחשב. כל מה שצריך לעשות במצב זה הוא פשוט לחבר את הראוטר למחשב על ידי כבל רשת חוטי CAT5 או CAT6, ולכבות בראוטר ובמחשב את השידור האלחוטי (ראו הסבר למעלה). עלות כבל הרשת היא סביב בין 20 ל 100 ש"ח בהתאם לעורך ולאיכות. כבל של שלושה מטרים יעלה כ20 ש"ח. 

ראוטר אלחוטי בצמוד למשתמש
בתמונה - מחשב בצמוד לראוטר חוטי
חיבור במקרה של מחשב מרוחק מהראוטר

בעיקרון קיימים כבלי רשת מוכנים עד ל50 מטר (עלותם מעל 50 ש"ח בדרך כלל) וכך ניתן גם לחבר מחשב מרוחק יחסית. היזהרו לא להניח את הכבל במקומות שיהווה סיכון להתקלות ונפילה. נסו להניח אותו בצמוד לקירות או חברו אותו לקיר באמצעות תעלות או קליפסים לחיבור הכבל לקיר. 


כליפסים לחיבור כבלים לקיר
בתמונה - כליפסים לחיבור כבלים לקיר 


כבל רשת מוצמד לקיר על ידי קליפסים מתאימים.
תמונה - כבל רשת מוצמד לקיר על ידי קליפסים מתאימים.השחלה של כבלים בצינורות תקשורת בקיר

למתקדמים, מי שיודע להשחיל כבלים מוזמן לנסות. במקרה כזה אפשר להשחיל כבלים ללא ראשים וללחוץ את הראשים לאחר ההשלחה. אני לא אוהב לעבוד עם הלחצנים של הראשים (ולא כל כך טוב בזה למען האמת) ולכן אני בדרך כלל לוקח כבל מוכן באורך הדרוש, חותך את ראשו כ 40 ס"מ לפני הסוף, משחיל את ההחלק בלי הראש של הכבל בצינורות התקשורת ואז מחבר את הראש בחזרה על ידי הלחמה של חוט לחוט (אחרי ההשחלה). כך אני מצליח לרשת בצורה קלה ופשוטה, ללא צורך בלוחץ כבלים מיוחד, גם מחשבים רחוקים. בבית שלי הצלחתי בשיטה הזו לרשת את כל הבית תוך כדי שלא היו ירידות במהירות הרשת. 

ניתן להעזר במדריך לרשת חוטית באתר רוטר נט - https://rotter.name/nor/guide/10370.shtml
בתמונה - צינורות תקשורת בארון תקשורת בבית חדש


חיבור חוטים של כבל רשת לשקע רשת
בתמונה - חיבור והלחמה של כבל רשת לראשו (שקוצץ קודם לכן)


חיבור חוטים של כבל רשת לשקע רשת GAVIS
בתמונה - חיבור חוטים של כבל רשת לשקע רשת GAVIS

חיבור לשקע על או בתוך הקיר

כאן כבר דרוש קצת יותר ניסיון וידע וכמובן יש צורך לרכוש שקעים (על או בתוך הקיר). את השקעים נחבר לכבלים לפי התקן הדרוש. כדאי להצטייד בלחצן מיוחד לצורך העניין (השימוש בו יחסית פשוט ועלותו כ30-50 ש"ח).


שקע רשת בתוך הקיר
תמונה שקע רשת בתוך הקיר, מוקף בירוק שקע הרשת ומוקף בכחול שקעי טלפון.


שקעי טלפון ורשת חוטית על הקיר
תמונה - שקעי רשת (בצד ימין) וטלפון (בצד שמאל) על הקיר


לחצן חוטי תקשורת
בתמונה - לחצן חוטי תקשורת 
חיבור של כמה וכמה מחשבים לאותה רשת

בעיקרון כל ראוטר מגיע היום עם 4 חיבורים למשבים נוספים באחוריו (ראו תמונה למעלה). ולכן לכל ראוטר אפשר לחבר עד 4 מחשבים. במקרה שיש לכם יותר מחשבים בבית אפשר לחבר לראוטר מפצלים שנקראים SWITCH. לכל מפצל פשוט כזה יש החל מ 5 חיבורים באחוריהם. חיבור אחד לכבל רשת נכנס וחיבורים נוספים לכבלים שיובילו למחשבים נוספים או מפצלים נוספים. ניתן גם לרכוש מפצלים של 8, 16, 32 יציאות. עלות של מפצל פשוט מתחילה ב50 ש"ח. 

מפצל רשת חוטי SWITCH

בתמונה - מפצל רשת חוטי SWITCH
עוד דפים על צמצום קרינה וצמצום חשיפה באתר